சுக்கிரன் மறைவும் -காமசுகக்குறைவும்

அண்ணே வணக்கம்ணே !
இன்றைய பதிவு சுக்கிரன் மறைவும் -காமசுகக்குறைவும். இதை படிக்க இங்கே அழுத்தவும்.