*பழைய பதிவுகள்

April 15

2011 பிப்ரவரியில் துவக்கப்பட்ட இந்த தளத்தின் பட்டைய கிளப்பும் பழைய பதிவுகள் (சுமார் 800) இந்த தளத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.அவற்றை படிக்க விரும்புவோர் இங்கு அழுத்தவும்.

2 thoughts on “*பழைய பதிவுகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s